2017

Protokól z lustracji w zakresie analizy i oceny obciążenia zawodowych kuratorów sądowych dla dorosłych w obszarze okręgu łódzkiego.

Protokól z wizytacji I ZKSS wykonującego orzeczenia w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Zgierzu.

Protokół z działalności sekretariatu Sekcji Wykonywania Orzeczeń sądowych Wydziału Karnego.

Protokół z kontroli działalności sekretariatu II Wydziału Karengo Sądu Rejonowego w Zgierzu.

Protokół z kontroli działalności sekretariatu Sekcji Wykonywania Orzeczeń Sądowych Wydziału Karnego.

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Sądzie Rejonowymw Zgierzu.

Protokół z kontroli problemowej z wykonywania zadań obronnych w Sądzie Rejonowym w Zgierzu.

Protokół z kontroli problemowej z zakresu remontów, gospodarowania nieruchomościami sądu oraz realizacji ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP.

Protokół z lustracji dot. terminowego składania inf. w spraw., w których kurator kontroluje wyk. kary pozbaw. wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Protokół z lustracji II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Zgierzu.

Protokół z lustracji kuratorów II ZKSS SR w Zgierzu wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Protokół z lustracji kuratorów ZKSS wykonujących orzeczenia w spr. rodzinnych i nieletnich w okręgu łódzkim.

Protokół z lustracji kuratorów ZKSS wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w okręgu łódzkim.

Protokół z lustracji postępowań o obniżenie alimentów i ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Protokół z lustracji postępowań w przedmiocie władzy rodzicielskiej w aspekcie przesłanek ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicieleskiej.

Protokół z lustracji Sekcji Wykonywania Orzeczeń II Wydziału Sądu Rejonowego w Zgierzu.

Protokół z lustracji spraw egzekucyjnych w zakresie prawidłowości ograniczeń  egzekucji prowadzonej z wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika.

Protokół z lustracji sprawności postępowań w sprawach o rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.

Protokół z lustracji w przedmiocie realizacji obowiązku wysłuchania przez sąd małoletniego dziecka w sprawach dot. osoby małoletniego.

Protokół z lustracji w przedmiocie terminowości sporządzania opinii przez Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów w spr. rodzinnych w latach 2015-2016.

Protokół z lustracji w zakresie prawidłowości czynności podejmowanych przez komorników sądowych w toku egzekucji z rychomości.

Protokół z lustracji w zakresie sumy oszacowania i ceny wywołania nieruchomości obciążonych ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Protokół z przeprowadzonej kontroli archiwum zakładowego.

Protokół z wizytacji II Wydziału Karnego za okres 2013 - 2016.

Protokól z lustracji postępowań wieczystoksięgowych w zakresie kontroli sposobu rejestrowania skarg na orzeczenia referendarzy niebędących wpisem.

Protokół z lustracji w przedmiocie sprawności postępowań toczących sie w latach 2015 - 2016 w spr. o ustalenie i wykon. kontaktów z dzieckiem.

Rejestr zmian dla: 2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgierzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d